O KLIJENTU

Erste-Sparinvest KAG m.b.H (u daljnjem tekstu Erste-Sparinvest), društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano je 01.08.1998 godine, a nastalo je spajanjem ERSTE kapitalanlagesellschaft m.b.H (osnovanog 7.11.1985) i SPARINVESTA kapitalanlagegesellschaft m.b.H (osnovanog 29.03.1965). Prema austrijskom Zakonu o investicijskim fondovima iz 1993. Društvo je registrirano na trgovačkom sudu u Beču pod brojem FN 81876 g kao društvo s ograničenom odgovornošću, s osnivačkim kapitalom od 2,3 milijuna Eura. Najveći udio ima ERSTE BANK Vienna od 81,42%.Osnovna djelatnost društva je osnivanje i upravljanje fondovima.

OPIS POSLA

Implementacija softvera za obradu, arhiviranje i pretraživanje dokumenata.

PROIZVODI I USLUGE

eArchive

Erste - invest d.o.o.

Adresa: Ilica 10 / II, 10 000 Zagreb
Telefon: 062/372-900
e-mail: erste-invest@erste-invest.hr
URL: www.erste-invest.hr

O KLIJENTU

Societe Generale – Splitska banka d.d., članica Societe Generale Grupe, snažna je financijska institucija s 8,5% udjela u hrvatskom bankarskom sektoru. Uslugama banke, u 113 poslovnica, koristi se 450.000 građana i 24.300 pravnih osoba.

OPIS POSLA

Implementacija softvera za obradu, arhiviranje i pretraživanje dokumenata.

PROIZVODI I USLUGE

eArchive

Societe Generale – Splitska banka d.d.

Adresa: Ruđera Boškovića 16, 21 000 Split
Telefon: 021/304-304
e-mail: info@splitskabanka.hr
URL: www.splitskabanka.hr

O KLIJENTU

Crosco, Integrirani naftni servisi d.o.o. dio su INA grupe koja ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj, što znači u istraživanju i proizvodnji plina, preradi nafte te distribuciji plina, nafte i naftnih derivata.

OPIS POSLA

Implementacija softvera za obradu, arhiviranje i pretraživanje dokumenata.

PROIZVODI I USLUGE

eArchive

Crosco, Integrirani naftni servisi d.o.o.

Adresa: Ulica grada Vukovara 18, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/3652-333
e-mail: info@crosco.com
URL: www.crosco.com