Google Maps integracija


Što je Google Maps?

Google Maps je softversko rješenje za interaktivnu prezentaciju zemljopisnih područja, online prikaz lokacija i objekata na geografskim kartama i njihovim povezivanjem sa dodatnim sadržajima. Googleova tehnologija digitalnih mrežnih karata, čine osnovu mnogih servisa i usluga, od pregledavanja satelitskih snimaka, planiranja trase putovanja (plana kretanja), lokatora traženih mjesta, i sl.

Google Mapsa je skup podataka o cestama i prometnicama sa pripadajućim svojstvima i oznakama, turističkim lokacijama (poput restorana, hotela, parkova), prirodnim i umjetničkim znamenitostima, društvenim lokacijama, geopolitičkim određenjima.

Kome je namijenjena Google Maps integracija?

Proizvod je primarno namijenjen turističkim agencijama i ostalim turističkim subjektima za prikaz lokacije smještajnih objekata i ostalih turističkih zanimljivosti na karti pojedine destinacije, regije ili zemlje.

Pomoću tih podataka, koji čine digitalno stvoreni sustav karata, može se planirati zamalo bilo što vezano uz putovanje ili transport, od određivanja plana vožnje cestama uz upute o pravcima vožnje, traženja smještaja, određivanja mjesta koja će se posjetiti, najisplativijih pravaca za transport ili pak onih koji pružaju najviše zadovoljstva pri putovanju.

Osnovne karakteristike

Korisničko sučelje je jednostavno za navigaciju, povlačenje mišem premješta pogled na druge lokacije, mogući su skokovi na određene koordinate i potraga za lokacijama, podržano je zumiranje do različitih nivoa virtualnog pogleda na Zemlju putem stvarnih satelitskih snimaka i stvorenih digitalnih karata različite kvalitete, ovisno o važnosti promatranog područja, razne načine prikaza karata, od umjetno pridodanih geopolitičkih oznaka, prometnica, puteva, noćnih snimaka, prikaza važnih lokacija, turističkih odredišta i kulturnih znamenitosti.

  • Modularni dizajn omogućuje laganu integraciju u postojeće web sadržaje
  • Podrška za višejezičnost (više jezika)
  • Aplikacija je izrađena u tehnologiji koju podržavaju svi preglednici i neovisna je o platformi.
  • Stupanj interakcije sa korisnikom može se u potpunosti prilagoditi
  • Administrativni modul omogućuje jednostavno dodavanje i promjenu sadržaja na karti

Administrativni modul omogućuje jednostavno dodavanje i promjenu sadržaja na karti. Unutar modula nalazi se karta, identična onoj koja će biti prikazana na web stranicama. Administrator na kartu pozicionira simbole za pojedine tipove objekata i grupira ih u kategorije, koje će biti ispisane u izborniku na interaktivnoj karti, a njihove koordinate spremaju se u bazu podataka.