E-poslovnica protravel

ePoslovnica je modul za pretraživanje, rezervaciju i prodaju kapaciteta definiranih kroz modul eBooking

Postoje tri tipa izlaznih dokumenata:

 • prijavnica (upit)
 • rezervacija
 • ugovor

Kreiranje prijavnice, rezervacije ili ugovora zahtjeva sljedeće korake:

 • pretraživanje kapaciteta
 • odabir kapaciteta iz rezultata pretraživanja
 • unos rooming liste sa popustima, doplatama i boravišnim pristojbama
 • izračun cijene
 • unos nositelja dokumenta
 • spremanje dokumenta

E-booking

eBooking je modul koji putničkoj agenciji omogućava definiranje, unos i ažuriranje vlastitih turističkih proizvoda, kao i svih ostalih usluga koje agencija nudi.

eBooking Obavlja slijedeće funkcije:

 • unos ugovora
 • definiranje destinacija
 • definiranje smještajnih jedinica
 • definiranje usluga
 • kalkulacija cijena
 • cijenici
 • izrada kataloga

E-blagajna

eBlagajna je modul koji obavlja sve klasične blagajničke poslove. Uključuje izradu uplatnice, isplatnice, storniranje, te pretraživanje obavljenih transakcija. Kod uplata je izrazito detaljno razrađen sistem sa raznim vrstama plaćanja, kako bi se posao što više automatizirao.

Posebno su obrađene svi postojeći modeli plaćanja kao što su:

 • Plaćanje gotovinom u kunama i valuti
 • Plaćanje čekovima sa jednokratnom uplatom u kunama i uz odgodu
 • Plaćanje kreditnim karticama (Diners card, Eurocard, American express, Visa) sa mogućnošću jednokratne uplate ili obročne uplate na rate
 • Plaćanje putem opće uplatnice
 • Administrativna zabrana