Što je foto galerija?

Web aplikacija namijenjena pohrani, pregledu i kupovini i preuzimanju fotografija. Baza fotografija kreira se kroz administrativni modul.

Kome je namijenjena?

Klijentima koji u svom poslovanju imaju potrebu za pregledom i razmjenom velikih baza fotografije, te koji se bave online prodajom fotografija.

Osnovne karakteristike

Modularnost

Foto galeriju je moguće maksimalno modificirati prema potrebama klijenta

Napredni pretraživač

Fotografije je moguće pretraživati po brojni parametrima (pojmova, ključnih riječi, kategorija)

Korisnički račun

Omogućeno je kreiranje korisničkog računa, sa pregledom svih preuzetih fotografija

Online preuzimanje fotografija

Uz prethodno određena prava od strane administratora aplikacije, korisnik galerije ima mogućnost preuzimanja fotografija sa weba.