e-konzalting

Kvalitetan marketing prati gotovo svaki uspješan proizvod, na isti način online uspjeh usko je vezan s kvalitetnim web marketingom. Internet kao marketinški, komunikacijski i tržišni kanal mnogim marketinškim stručnjacima omogućio je novi komunikacijski ambijent čija se logika i specifične karakteristike razlikuju od svih ostalih poznatih medija. Konstantan i progresivan rast Interneta kao virtualnog prostora ekonomske razmjene zahtjeva usavršavanje tradicionalnih marketing modela i stalno razvijanje novih.

Web marketing nije moguće poistovjetiti s tradicionalnim marketingom, jednostavno iz razloga što je krajnji korisnik aktivan element ukupnog procesa. Web marketing identificira ciljnog korisnika i kvalitetno ga informira o proizvodima ili uslugama za koje je zainteresiran. Bidirekcionalna, ako ne i multidirekcionalna komunikacija omogućuje povrat informacija od strane ciljnog korisnika što danas predstavlja neprocjenjivu vrijednost za svaki inovativan i dobro vođen posao.

Svojim idejama, rješenjima i profesionalnim savjetima VIP-DATA je u mogućnosti aktivno učestvovati u projektiranju novih i unapređenju postojećih informatičkih sustava. Pružamo usluge konzaltinga kompanijama koje žele da njihove web stranice daju najbolje rezultate. Usluge konzaltinga predviđene su za tvrtke svih veličina i uključuju:

  • Detaljne analize tržišta
  • Analize i prijedloge unapređenja postojećih sustava i infrastrukture (on-line i off-line)
  • Savjetovanje pri nabavi i izboru novih hardverskih i softverskih platformi
  • Prijedlozi rješavanja problema vezanih uz konfiguraciju i optimizaciju poslovnih procesa vezanih uz infromatiku
  • Izrada kratkoročnih i dugoročnih planova vezanih uz informatičke sustave
  • Search marketing
  • Marketing strategiju
  • Online promocija (newsletter, banner oglašavanje, blogovi, web članci, forumi i sl.)
  • Web design, web content, web usability, web arhitekturu i e-commerce