Što vam VIP-DATA nudi?

U vizualnom oblikovanju dizajnerski tim VIP-DATE ima uvijek jedan osnovni cilj - svojim inovativnim, dojmljivim i funkcionalnim rješenjima nastalim na temelju svježih ideja  i novih tehnologija na najbolji mogući način promovirati proizvode i usluge klijenata.

Prvi korak u izradi je definiranja strukture, sadržaja i grafičko oblikovanje nakon kojeg  slijedi izrada stranica koja se sastoji od sljedećih koraka:

  • Priprema i verifikacija zaprimljenih sadržaja potrebnih za izradu dizajna web stranice
  • Optimizacija za tražilice
  • Testiranje
  • Puštanje u rad

Za vrijeme trajanja projekta i u fazi održavanja VIP-DATA Multimedia pruža podršku klijentima putem Support foruma preko kojeg mogu postavljati upite koji se riješavaju u najkraćem mogućem roku.

Usluga web dizajna i izrade web stranica uključuje:

  • Stručnu praktičnu i savjetodavnu pomoć VIP-DATA aktivno učestvuje u osmišljavanju i definiranju svih elemenata web stranica s ciljem povećanja ukupne koristi klijenta od prezentacije na Internetu.
  • Smislen i funkcionalan dizajn web stranica Jedinstven i prepoznatljiv vizualni kod rješenja koja su jednostavna za korištenje, brzo se učitavaju i prilagođene su posebnostima proizvoda i usluga koji se prezentiraju.